ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมการทำหน้ากากผ้า ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมการทำหน้ากากผ้า ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19

นราธิวาส-วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมการทำหน้ากากผ้า ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกร