อื่นๆ

"ศีลอด"พร้อมเรียนรู้&ศรัทธา&ปฏิบัติ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
"ศีลอด"พร้อมเรียนรู้&ศรัทธา&ปฏิบัติ

ขอบคุณภาพหน้าปกจาก : pexels

สวัสดีค่ะ...........ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน

ดิฉัน Kru_tai เป็นนักเขียนหน้าใหม่  นับถือศาสนาอิสลาม พร้อมเขียนบทความที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ให้ท่านผู้อ่านที่นับถือศาสนาอิสลามได้เติมเต็มความรุู้ และสำหรับผู้อ่านที่เป็นคนต่างศาสนิกที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและเข้าใจในหลักศาสนามากยิ่งขึ้นค่ะ คนต่างศาสนิกกัน บางเรีื่องก็จำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะการดำรงชีวิตบนโลกนี้ ต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่ได้แบ่งแยกเรื่องศาสนา  ฉะนั้น ถ้าจะเรียนรู้เรื่องต่างๆของศาสนาอิื่นก็ถือไม่ผิดศีลธรรมค่ะ  Kru_tai ก็เป็นคนหนึ่งพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวดีของกันและกันเสมอค่ะhttps://www.pexels.com/

ขอบคุณภาพจาก : pexels

ศาสนาอิสลาม  ได้บัญญัติและพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับบทบัญญัติหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งมีทั้งหมด ๕ ข้อด้วยกัน ดังนี้

Advertisement

Advertisement

๑.  การกล่าวคำปฏิญาณตน   เป็นการกล่าวด้วยคำพูด(กล่าวในใจไม่ได้) เป็นคำกล่าวแรกเริ่มหรือการเริ่มต้นของการเข้ารับศาสนาอิสลามอีกด้วย ซึ่งโดยรวมเมื่อแปลเป็นไทยแล้ว หมายความว่า ไม่มีพระเจ้าอิื่นใดนอกจากอัลลอฮ และมูฮำหมัดนั้น เป็นศาสนฑูตหรือศาสดาของอัลลอฮ

๒.  การละหมาด ๕ เวลา    หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "การนมาซ"  เป็นการแสดงความเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้า การใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า  เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ เสมือนเป็นเสาศาสนาหรือเสาหลักของบ้านเลยทีเดียว  แต่จะมีเงื่อนไข และขั้นตอนของการละหมาดที่คงต้องเรียนรู้เพิ่มเติม  ตลอดจนผลบุญที่ได้รับจากการปฏิบัติที่มากมาย   มีบุญแล้วก็ต้องมีโทษเช่นเดียวกัน โทษของการทิ้งละหมาดที่น่ากลัวยิ่งนัก

๓.  ถือศีลอดในเเดือนรอมฎอน   เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ ๙ ของปฏิทินอิสลามใน ๑๒ เดือน  และเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดเพราะเดือนรอมฎอนเดือนนี้ พระผู้เป็นเจ้าจะตอบรับการขอพรของมนุษย์ปวงประชา  เป็นเดือนแห่งการทำความดี  พระเจ้าจะปิดประตูนรก และเปิดประตูสวรรค์  พระผู้เป็นเจ้าให้มนุษย์ชาวประชาได้กินอิ่มหนำสำราญตลอดระยะเวลา ๑๑ เดือน พอถึงเดือนที่ ๙ ของทุกปี มุสลิมทั้งโลกก็จะถือศีลอดกัน และในการถือศีลอดนั้น มีข้อควรปฏิบัติหลายประการ เพื่อรักษาให้การถือศีลอดนั้น ได้รับผลบุญอย่างเต็มที่ ดังนี้

Advertisement

Advertisement

๓.๑  การลด ละ สิ่งอบายมุขและสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้น  เช่น การฟังเพลง การดูโทรทัศน์เพื่อการบันเทิง การนินทาว่าร้ายผู้อื่น เป็นต้น

๓.๒  การบริจาคทานหรือการแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน  ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งของที่มีค่าน้อยก็ตามhttps://www.pexels.com/

ขอบคุณภาพจาก : pexels

๓.๓  การดำรงชีวิตอย่างประหยัด  ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป เช่น ซื้อและทำอาหารอย่างพอเพียง https://www.pexels.com/

ขอบคุณภาพจาก : pexels

๓.๔  การทำความดีต่างๆ  เช่น  การละหมาด  การอ่านอัล-กุรอาน  การขอพร

ข้อควรปฏิบัติเหล่านี้ เป็นแค่บางส่วนที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างขึ้น จะมีข้อย่อยอีกมากมายค่ะ

ภาพทำความดี ขอบคุณภาพจาก : pexels

๔.  การบริจาคซะกาต   เป็นการบริจาคทานให้กับคนจนและคนที่มีสิทธิ์รับซะกาต

๕.  การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองมักกะฮ ประเทศซาอุดีอาระเบีย  ซึ่งจะมีมุสลิมทั่วโลกเป็นจำนวนมากเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อทำอาม้าล อิบาดะและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่พระผู้เป็นเจ้าได้บัญญัติไว้

Advertisement

Advertisement

เป็นไงบ้างคะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน  ดิฉันเชื่อว่า  บทความนี้ สามารถให้ประโยชน์และให้ความรู้กับท่านผุู้อ่านไม่มากก็น้อยน่ะค่ะ ...........................

เขียนเรื่องโดย : Kru_tai

ขอบคุณภาพทั้งหมดจาก......pexels

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์