อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

เวลาที่ไม่เคยหยุดเดิน

เวลาที่ไม่เคยหยุดเดิน

ช่วงชีวิตของคนเราผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายมีทั้งเรื่องที่ดีเเละไม่ดี เวลาเเต่ละช่วงของชีวิตทำให้เราได้เรียนรู้ ทำให้ได้รู้จักสิ่งที่ไม่ดีเเละดี สำหรับเราช่วงเวลาที่ไม่ดีเเละไม่มีความสุขมักจะมีมากกว่า