บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตลาดสดตะลุบัน

ตลาดสดตะลุบัน

Boola
| 2 min read
ตลาดสดตะลุบัน เป็นตลาดยามเช้าตั้งอยู่เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นตลาดเช้าที่มีการขายส่งให้กับพ่อค้า แม่ค้าที่จะไปขายต่อหรือชาวบ้านที่จะเอากลับมาทำอาหารก็ได้ ตลาดสดที่นี่เป็นตลาด
151