สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ข้อบังคับในการใช้ฟิตเนสฯ ช่วงโควิด-19

ข้อบังคับในการใช้ฟิตเนสฯ ช่วงโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นตามลำดับ รัฐบาลประกาศคลายล็อคระยะที่ 3 อนุญาตให้สถานที่ต่าง ๆ เริ่มกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติภายใต้มาตรการและข้อบังคับที่รัฐบาลกำหนดไว้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระ