ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ห้ามจุดไฟเผาขยะอบต.ปะเสยะวอ จ.ปัตตานี

ห้ามจุดไฟเผาขยะอบต.ปะเสยะวอ จ.ปัตตานี

Boola
| 1 min read
ในช่วงนี้ทุกคนจะไปสนใจในเรื่องของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า Covid-19 เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนข่าวก็ออกมาทุกวันทุกชั่วโมง แต่ในช่วงนี้เรื่องไฟไหม้ป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเรื่องที่ยังวิกฤติอยู่เหมือ