ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เที่ยวสุขใจ ชายแดนใต้ EP.3 บูนาดารา ณ ที่น้ำจืดกับน้ำเค็มมาเจอกัน กลายเป็นความฟิน

เที่ยวสุขใจ ชายแดนใต้ EP.3 บูนาดารา ณ ที่น้ำจืดกับน้ำเค็มมาเจอกัน กลายเป็นความฟิน

ชุมชนท่องเที่ยวบูนาดารา ต. ตะโล๊ะกะโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่มากเสน่ห์ จุดขายอยู่ที่ล่องเรือกอและลอดอุโมงโกงกาง  จับหอยกัน อุดหนุนอาหารทะเลสดๆ จากชาวประมง โดยเขามีสโลแกนว่า “กอ