ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

นายก อบจ.พังงานำทีมบิ๊กคลีนนิ่งและพ่นฆ่าเชื้อโรคในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ป้องกันโควิด-19 เข้าพื้นที่

นายก อบจ.พังงานำทีมบิ๊กคลีนนิ่งและพ่นฆ่าเชื้อโรคในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ป้องกันโควิด-19 เข้าพื้นที่

พังงา- นายก อบจ.พังงานำทีมบิ๊กคลีนนิ่งและพ่นฆ่าเชื้อโรคในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา ป้องกันโควิด-19 เข้าพื้นที่ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหว