อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

 ทุกข์นั้น สำคัญไฉน

ทุกข์นั้น สำคัญไฉน

แค่คำว่า "ทุกข์" คนฟังก็รู้สึกถึงความเจ็บปวด ทรมาน จนต้องแสวงหาวิธีที่ทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ แต่ยิ่งหา กลับรู้สึกว่า ยิ่งทุกข์ ยิ่งเจ็บปวดกับความทุกข์ บ่อยครั้งที่พยายามเข้าวัด แสวงหาธรรม เพื่อดับทุกข์ จ