ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ค่ำนี้ ที่อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้าง จ.พัทลุง

ค่ำนี้ ที่อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้าง จ.พัทลุง

ถ้าจะเอ่ยถึง จังหวัดพัทลุง หลายท่านคงจะนึกถึงเรื่องเล่า และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย    เนื่องจากจังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มีเรื่องเล่ามายาวนาน และแต่ละเรื่องต่างเป็นเรื่องที่มีความสำ
662