สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ไอเอฟ ภารกิจเอวบางของนางฟ้า

ไอเอฟ ภารกิจเอวบางของนางฟ้า

เล่าเรื่อง IF ภารกิจเอวบางของนางฟ้า ช่วงโควิด กักบริเวณ ไม่ได้ไปเดินออกกำลัง ในสวนสาธารณะ นอนๆ กินๆ น้ำหนัก ทะลุพรวดไปที่ 72 กก. กินอาหารแบบ พืชเป็นหลักมาสัก2 ปี แต่น้ำหนักไม่ลด ภาพจาก Dbreen/Pixaay
116