ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

พาชมสะพานสารสิน ประตูสู่ภูเก็ต และตำนานสะพานรัก

พาชมสะพานสารสิน ประตูสู่ภูเก็ต และตำนานสะพานรัก

หากท่านได้มาเยือนเมืองภูเก็ต ถ้ามาทางรถยนต์ รถโดยสาร ยังไงๆ ก็ต้องข้ามผ่านสะพานสารสินไปอย่างปฏิเสธไม่ได้ ไม่ว่าท่านจะรู้จักหรือไม่รู้ ก็ตาม แต่ผมว่าส่วนใหญ่ก็คงรู้จักกันแหละครับ เพราะสะพานนี้ออกจะดัง
2.3k