ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ภูเก็ต ในวันที่โควิดซา

ภูเก็ต ในวันที่โควิดซา

หลังจากที่ปิดประเทศมาอย่างยาวนานในที่สุดกลางปี 2565 ประเทศไทยก็เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวพักผ่อนในประเทศไทยและจุดหมายปลายทางยอดฮิตของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างยาวนาน อย่า
369