กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

หมากขุม กีฬาพื้นบ้านภาคใต้ ที่นับวันจะสูญหายไป

หมากขุม กีฬาพื้นบ้านภาคใต้ ที่นับวันจะสูญหายไป

0
| 2 min read
เนื่องจากในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่สิ่งต่างๆ มากมาย ทำให้โลกก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว กีฬาพื้นบ้านบางอย่างหาเล่นและหาชมได้ยากขึ้นในปัจจุบัน และหนึ่งในนั้นก็คือ “หมากขุม” ซึ่งเมื่อพูดถึง หมากขุม หล
932