ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ภารกิจ"นายอำเภอ"ไกลปืนเที่ยง

ภารกิจ"นายอำเภอ"ไกลปืนเที่ยง

นายอำเภอ คือผู้ที่คอยดูแลทุกข์สุขประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละอำเภอ โดยพื้นที่ที่ว่านี้คือพื้นที่ห่างไกลความเจริญมากถนนหนทางก็จัดว่าไกลปืนเที่ยงก็ว่าได้  และแล้ววันนี้ก็มาถึงโดยกลุ่มคณะท่านนายอ
105