ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิว บลูสกายรีสอร์ท เกาะพยาม จ.ระนอง

รีวิว บลูสกายรีสอร์ท เกาะพยาม จ.ระนอง

สำหรับในใจไรท์เตอร์เอง (และในใจใครหลาย ๆ คน) หลังจากผ่านฤดูกาลโควิดมา 2 ปีกว่า ๆ ต้องทำงานกับโควิดอย่างหนักหน่วง สุดท้ายก็ป่วยเป็นโควิด เรียบร้อย ต่อด้วย long covid ถูกหักเงินเดือนเพราะลาป่วยเกิน ด้วย
162