ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เมื่อน้ำตกอยู่ริมทาง ใครบ้างไม่อยากแวะ ลอดถนนไปหา “น้ำตกปุญญบาล” จังหวัดระนอง

เมื่อน้ำตกอยู่ริมทาง ใครบ้างไม่อยากแวะ ลอดถนนไปหา “น้ำตกปุญญบาล” จังหวัดระนอง

ถ้าให้ผู้อ่านลองค้นหาใน Google น้ำตกริมถนนในไทย  ท่านจะพบว่ามีน้ำตกไม่กี่ที่ ที่ Google แสดงให้เห็น หนึ่งในนั้นคือ "น้ำตกปุญญบาล" เป็นน้ำตกเล็กๆ แต่ตกจากผาสูง ข้างเส้นทาง ผ่านจาก ระนองไปชุมพร ผมได้มีโ
1.1k