สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

เเชร์ประสบการณ์ป่วยเบาหวานตอนอายุ20

เเชร์ประสบการณ์ป่วยเบาหวานตอนอายุ20

แชร์ประสบการณ์ป่วยเบาหวานตอนอายุ20     “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” วลีนี้ไม่เกินจริงเเละไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะ เด็กหรือผู้ใหญ่ก็มีสิทธิที่จะมีโรค มันไม่เกี่ยวเลยว่าจะอายุเท่าไหร่ เพศไหน ทำอาชีพ
310