ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่สตูล  ร้องรัฐบาลเร่งเยียวยา หามาตรการช่วยเหลือ ด่วน

ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่สตูล ร้องรัฐบาลเร่งเยียวยา หามาตรการช่วยเหลือ ด่วน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 มี.ค. ที่ห้องประชุมท่าเรื่อท่องเที่ยวปากบารา อ.ละงู จ.สตูล .ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอการค้า จ.สตูลได้จัดเสวนาพูดคุย ปัญหาผลกระทบจากโควิค 19 ที่มีผลต่อผู้ประกอบ