ไลฟ์แฮ็ก

3 วิธี ทำให้ไม่ฝัน (ร้าย)

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
3 วิธี ทำให้ไม่ฝัน (ร้าย)

ความฝันในช่วงเวลานอนหลับ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลซึ่งสาเหตุที่ทำให้บุคคลฝัน (ร้าย) ในทางพระพุทธศาสนา มี 4 สาเหตุ แต่ในทางวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ว่า เป็นกระบวนการทำงานของจิตใต้สำนึกของบุคคล ที่ส่งถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเป็นพิเศษ จนทำให้จิตใจ คำนึงถึงสิ่งนั้น จนกลายเป็นความฝัน

ภาพโดย kellerpics จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81-2879984/ภาพโดย kellerpics จาก https://pixabay.com/th/photos/

4 สาเหตุที่ทำให้เกิดความฝัน ในทางพระพุทธศาสนา

สาเหตุที่ 1 ร่างกายไม่สบาย

การเจ็บป่วยไข้ทางร่ายกาย ส่งผลต่อความรู้สึกที่รับรู้ทางจิตใจ จึงสามารถเก็บไปฝันได้ ซึ่งเมื่อร่างกายไม่สบาย เกิดจากการทำงานของอุณหภูมิในร่างกาย ไม่ปกติ อาจหนาว ร้อน เย็น จนเกิดการเพ้อจนเก็บไปฝัน

สาเหตุที่ 2 คิดถึงสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ

การที่จิตใจคิดกังวล หรือผูกพันต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ เช่นคิดถึงคนรัก หรือกังวลต่อใครบางคนที่เป็นห่วง หรือว่า เสียใจกับการจากไปของคนที่รัก อาจเป็นสิ่งที่หมกมุ่นกับเหตุการณ์นั้น จนสามารถเก็บเอามาฝันได้

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย pasja 1000 จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B-%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-3230893/ภาพโดย pasja 1000 จาก https://pixabay.com/th/photos/

สาเหตุที่ 3 เทวดาให้ฝัน

ความเชื่อนี้ในทางพระพุทธศาสนา ถือว่า สิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเทพยดา อาจบันดาลให้ฝันได้ ซึ่งความฝันนั้นอาจเป็นเพราะผลบุญที่ทำดี หรือผลกรรมแห่งความไม่ดีที่ทำ ทั้งนี้การที่เทวดาให้ฝัน เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม จึงเป็นอำนาจที่เหนือธรรมชาติ

สาเหตุที่ 4 ลางสังหรณ์

ลางสังหรณ์ ถือว่าเป็นสัมผัสพิเศษ ที่เกิดจากพลังความรู้สึกทางจิตใจที่อยากดลบันดาลในสิ่งที่ตั้งใจจะทำให้บรรลุเป้าหมาย โดยลางสังหรณ์นี้ มีทั้งลางสังหรณ์ที่ดีและลางสังหรณ์ที่ไม่ดี แต่ความเชื่อต่อลางสังหรณ์ถือว่า เป็นสิ่งที่คอยเตือนให้ไม่ประมาทต่อสิ่งที่ได้ฝันถึง

ภาพโดย LeandroDeCarvalho จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2714174/ภาพโดย LeandroDeCarvalho จาก https://pixabay.com/th/photos/

เมื่อทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดความฝัน 4 อย่างแล้ว หากความฝันนั้นเป็นสิ่งที่ดี ก็ควรปฏิบัติต่อความฝันนั้นด้วยความดีต่อไป แต่หากความฝันนั้นเป็นฝันร้าย ก็ควรฝึกจิตใจให้รับมือกับความฝันร้าย โดย 3 วิธีที่ไม่ทำให้ฝันร้าย

Advertisement

Advertisement

วิธีที่ 1 ไม่คิดกังวลสิ่งใดจนวิตก

การทำความคิดให้ปกติ ไม่วิตกกังวลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนกลายเป็นความหมกมุ่น จนกลายเป็นความเครียด จะทำให้จิตใจผ่อนคลาย ดังนั้น ต้องรู้จักฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวาง ไม่วิตกกังวลต่อสิ่งใดมากจนเกินไป

วิธีที่ 2 คิดถึงสิ่งดี

การคิดในแง่บวก หรือคิดถึงสิ่งที่ดีงาม เป็นการเติมพลังใจที่ดี เพราะการคิดถึงสิ่งที่ดี เป็นการเพิ่มความรู้สึกว่า มีเกราะความดีคุ้มกันเอาไว้ เมื่อคิดถึงสิ่งที่ดี ก็จะไม่มีความทุกข์ จากสิ่งที่เป็นปัญหาต่าง ๆ

วิธีที่ 3 กราบไหว้บูชาพระก่อนนอน

วิธีการรักษาจิตใจในทางพระพุทธศาสนา สอนว่าการกราบไหว้บูชาพระก่อนนอน จะเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่ฝันร้าย เพราะบทสวดหรือคำสอนที่ดีในทางศาสนา จะเป็นสิ่งป้องกันภัยอันตรายจากสิ่งที่ไม่ดี รวมทั้งช่วยปัดเป่าความฝันที่ไม่ดีให้หายไป

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย Myriams-Fotos จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-2889515/ภาพโดย Myriams-Fotos จาก https://pixabay.com/th/photos/

ผู้เขียนเชื่อว่า การพักผ่อนแต่เพียงพอ และการรู้จักรักษาใจให้ปกติ ดำรงตนอยู่ในความดีงาม รวมทั้งการพัฒนาจิตใจให้มีความเข้มแข็งด้วยการไม่คิดวิตกกังวลจนมากเกินไป คิดถึงสิ่งดีงามและเคารพบูชาไหว้พระก่อนนอน ก็จะเป็นผ้าห่มอุ่นใจผืนใหญ่ ที่ใครก็ตามสามารถห่มผ้าผืนนี้ได้ โดยเริ่มต้นจากฝึกฝนสิ่งง่าย ๆ เหล่านี้

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์