ไลฟ์แฮ็ก

4 วิธี อยู่กับความสุขและความทุกข์

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
4 วิธี อยู่กับความสุขและความทุกข์

สุขกับทุกข์ในชีวิต เป็นของคู่กันกับชีวิตเรา

เครดิต: ภาพโดย pixels ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87-1834990/เครดิต: ภาพโดย pixels จาก pixabay

การรับมือกับความสุขและความทุกข์ ที่เป็นเสมือนแขกมาเยือนเพียงชั่วคราว แล้วจากไป ก็เป็นวิธีคิด ที่จะทำให้เราอยู่กับสองสิ่งนี้ ได้อย่างมีคุณค่า ไม่มีใครไม่ประสบกับสองสิ่งนี้ ไม่ว่าเขาจะเป็นคนยากจน มหาเศรษฐี หรือผู้ใดในโลกก็ตามที ดังนั้น การรู้จักวิธีรับมือกับสองสิ่งที่จะวนเวียน ผ่านเข้ามาในชีวิต ก็เป็นสิ่งที่ควรมีไว้ เพื่อสร้างชีวิตให้สมดุล

เครดิต: ภาพโดย fotorech ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88-2667455/เครดิต: ภาพโดย fotorech จาก pixabay

4 วิธี ในการอยู่ร่วมกับความรู้สึกแห่งความสุขและความทุกข์ ที่ทุกคนสามารถใช้ได้เลย

วิธีที่ 1 ไม่นำความทุกข์ มาทับถมตัวเอง เพราะธรรมชาติของความคิดบุคคล มักนำสิ่งที่เป็นลบเข้าสู่ตัวเองได้ง่าย เนื่องจากจิตใจไม่เข้มแข็งพอที่จะต่อต้านสิ่งเหล่านี้ ดังนั้น จึงไม่ควรนำความทุกข์มาทับถมตัวเองก่อน ค่อย ๆ พาตัวเองออกจากความรู้สึกหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นให้ได้

Advertisement

Advertisement

วิธีที่ 2 ไม่ละทิ้งความสุข ที่ตนควรได้รับ เพราะความรู้สึกแห่งความสุขที่เกิดขึ้น มาจากความพึงพอใจ รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งกำลังทำแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการชื่นชมกับความสุขที่ได้รับ ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ

เครดิต: ภาพโดย darksouls1 ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2-3421489/เครดิต: ภาพโดย darksouls1 จาก pixabay

วิธีที่ 3 ไม่หมกมุ่นกับ 2 อารมณ์นี้ให้มากเกินไป เพราะเข้าใจว่า ทั้งสุขและทุกข์ เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เข้ามากระทบความรู้สึก แต่ทั้งสองสิ่งนี้ ก็ดำรงอยู่เพียงชั่วคราว เสมือนผีเสื้อ ที่บินมาเกาะดอกไม้ชายคาบ้าน สักครู่หนึ่งก็จากไป

วิธี 4 แก้ไขสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา เพราะความทุกข์ทั้งหมดในชีวิต เกิดมาจากปัญหา โดยแต่ละปัญหาก็มีสาเหตุต่าง ๆ กันไป การพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากจะต้องใช้ความคิด สติปัญญาเพื่อค้นหาสาเหตุแล้วแก้ไข จะต้องมีความเข้าใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ว่า ปัญหา คือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะ ต้องอาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญา ในการแก้ จึงจะผ่านไปได้

Advertisement

Advertisement

เครดิต: ภาพโดย absolutvision ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98-%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98-2979107/เครดิต: ภาพโดย absolutvision จาก pixabay

วิธีรับมือกับความสุข หรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นวิธีคิดที่ควรสร้างไว้เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่บุคคล เพื่อเข้าใจในสิ่งตนกำลังเผชิญอยู่ แล้วไม่ตกไปเป็นทาสทางความรู้สึก หรือหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์มากเกินไป จนกลายเป็นความยึดติดต่อสิ่งที่ผ่านมาในความรู้สึกนึกคิดเพียงชั่วคราว ผู้ที่จัดการกับความรู้สึกนึกคิดได้ดี ย่อมมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถฝึกฝนได้ โดยมีวิธีคิดที่ถูกต้อง เป็นหลักก่อน ถ้าเราควบคุมและจัดการความรู้สึกในชีวิตได้ เราก็สามารถควบคุมชีวิตได้

เครดิต: ภาพโดย 8385 ที่มาจาก https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2-%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-1158269/เครดิต: ภาพโดย 8385 จาก pixabay

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์