ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งภาคใต้

แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งภาคใต้

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำสถานที่รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในภาคใต้ ไม่ว่าโบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ นั้นคือ  สถาบันทักษิณคดีศึกษา (The Institute for Southern Thai Studies) ตั้
268