ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

การต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบ DLT Smart Queue

การต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบ DLT Smart Queue

กรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานที่มีการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถด้วยการเปิดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถอบรมผ่านเว็บไซต์ : www.dlt-elearning.com โดยจะมีการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของตน
599