ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

พาเที่ยวงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่

พาเที่ยวงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่

ต้องขอบอกก่อนว่าบทความนี้จะเน้นภาพบรรยากาศร้านหนังสือภายในงานเยอะหน่อย ซึ่งผู้เขียนได้ไปร่วมงานวันนี้ และก็เป็นวันที่ 1 หรือเป็นวันแรกของงานมหกรรมในครั้งนี้ ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในงานระหว่