ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

เขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

SPK
| 2 min read
เมื่อกล่าวถึงคำขวัญที่ว่า "ถิ่นดินแดง แหล่งผลไม้ดก น้ำตกเจ้าฟ้า ภูผามีตำนาน ประตูผ่านสู่ชายแดน"เป็นคำขวัญของอำเภอรัตภูมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสงขลา ซึ่งจะเห็นได้ว่าคำขวัญเป็นสิ่งที่บอกถึงความเป็