ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

บ้านสวนอ้วนน้อย บางเหรียง

บ้านสวนอ้วนน้อย บางเหรียง

หลาย ๆ คน อาจจะเห็นว่าในชุมชนบ้านสวนอ้วนน้อย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นมามากมายหลายเรื่อง เรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นมาเพราะการวางแผน เรื่อง