ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ใกล้ชิดติดทะเลที่ "อ่าวไทยรีสอร์ต"

ใกล้ชิดติดทะเลที่ "อ่าวไทยรีสอร์ต"

ขณะที่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้คลี่คลายลงในหลายพื้นที่ สำหรับ จ.สงขลานั้นแม้จะยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังสูงอยู่ แต่กระนั้นการที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนตลอดหลายเดือนที่ผ่าน มันจึงมาถึงจุดที่อยากจะ
109