กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

ลุงน้ำใจงาม.... วิ่งระดมทุนช่วยเหลือ 15 ครอบครัว จ.ยะลา

ลุงน้ำใจงาม.... วิ่งระดมทุนช่วยเหลือ 15 ครอบครัว จ.ยะลา

วันนี้มีเรื่องราวดีดี ของคุณลุงท่านหนึ่งที่ทำเพื่อสังคม โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน เป็นเรื่องราวของคุณลุงสมหวัง จำปาหอม เป็นคนจังหวัดยโสธร คุณลุงสมหวังตั้งใจ มีจุดประสงค์ในการวิ่งเพื่อแบ่งปันและเป็นกำลัง