ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สุดใต้แดนสยาม เบตง ยะลา

ชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สุดใต้แดนสยาม เบตง ยะลา

ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สุดใต้แดนสยาม  เมื่อกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาแล้ว หลายท่านคงจะนึกถึงทะเลหมอก อัยเยอร์เวง (เบตง) เป็นอันดับแรก เพราะฉันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน จนฉันได้มาเยือนและสัมผั