ไลฟ์แฮ็ก ในเอกมัย

หมวดหมู่

ใน

จาก

Work from home ให้ได้ประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคมะเขือเทศ (Pomodoro Technique)

Work from home ให้ได้ประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคมะเขือเทศ (Pomodoro Technique)

หลายๆคนในช่วงนี้ที่ต้องทำงานที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Work from home ซึ่งสภาพแวดล้อมของการทำงานที่บ้านนั้นอาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปัจจัยต่างๆ เช่น การเสพสื่อโซเชียลมีเดีย อย่าง Facebo