ท่องเที่ยว ในเอกมัย

หมวดหมู่

ใน

จาก

พาเที่ยวท้องฟ้าจำลอง ฉบับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว

พาเที่ยวท้องฟ้าจำลอง ฉบับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว

หลังจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 ทำให้หลายๆครอบครัวกักตัวอยู่ในบ้านอย่างเดียว นอกเหนือจากออกข้างนอกไปเพียงซื้อของเข้าบ้านยามจำเป็นเท่านั้นใช่ไหมคะ หรือบางคนส่วนใหญ่ก็ยังเลือกใช้บริการเดริเวอร