บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

บุ๋นเปรม : twin flame

บุ๋นเปรม : twin flame

เปลวไฟคู่ ภายหลังจากที่ผมประกาศตนเองว่าเป็น กองกำลังบุ๋นเปรมอย่างเต็มตัว จนกระทั่งผมมาเจอคลิป ตอนนี้ผมหาไม่เจอแล้ว แต่จำได้ว่าอยู่ใน T. เรียนตามตรงในมิติของความรัก ผมเคยเข้าใจว่า the other half หรือคร