บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

ชวนดูละคอนมะนุด Valerie : The Lonely Moon ดวงจันทร์วันโดดเดี่ยว

ชวนดูละคอนมะนุด Valerie : The Lonely Moon ดวงจันทร์วันโดดเดี่ยว

ละคอนมะนุด HUMDRAMA กลับมาอีกครั้งหลังจากหายไปนานกว่า 3 ปี สำหรับละครเวทีจากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปีนี้ "ละคอนมะนุด ครั้งที่ 31" กลับมาพร้อมละครเวทีเรื่อง "Val
135