อื่นๆ ในห้วยขวาง

หมวดหมู่

ใน

จาก

วิธีอดกลั้น เวลาลูกงอแง่

วิธีอดกลั้น เวลาลูกงอแง่

เชื่อว่าคุณแม่ ๆ หลายคนก็เจอกับปัญหาเล็กงอแง่ ยิ่งช่วงอายุ 1 ขวบ กว่า ๆ ไปแล้ว เขาเริ่มรู้เรื่องมีความเป็นตัวเองสูงมากชอบไม่ชอบ ต้องการจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้ดังใจ จำได้ว่าของอันไหนเป็นของของเขา ถ้าใคร