ท่องเที่ยว ในนานา

หมวดหมู่

ใน

จาก

วิธีขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศออสเตรีย

วิธีขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศออสเตรีย

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ผู้รักการท่องเที่ยวทุกคน เนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นแล้ว และประเทศในเขตเชงเกนของยุโรปก็เริ่มอนุญาตการเดินท่องเที่ยวสำหรับคนไทยที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน หรือว่ามีผลตรวจเชื้อไวรัสเป็น