ท่องเที่ยว ในพระนคร

หมวดหมู่

ใน

จาก

1 วันกับ 2สถานที่ ตลาดน้ำคลองลัดมะยมและวัดโพธิ์

1 วันกับ 2สถานที่ ตลาดน้ำคลองลัดมะยมและวัดโพธิ์

หากมีเวลาว่างหนึ่งวัน ไปเที่ยวไหนดี  ด้วยความที่มีโจทย์ว่า วันหยุดหนึ่งวัน ว่างๆแบบนี้จะเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ไหนดี ที่อยู่ใกล้ๆและไม่ใช่ห้างสรรพสินค้า หวยจึงมาตกที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมและหากมีเวลาก็จะไป