ความรู้ ในรามคำแหง

หมวดหมู่

ใน

จาก

ความฝันที่จับต้องไม่ได้

ความฝันที่จับต้องไม่ได้

ความฝันที่จับต้องไม่ได้ อนาคตที่ว่าเป็นไปได้ยากและช้านั้นไม่ใช่เป็นไปไม่แค่ต้องใช้เวลาในการรอคอย....แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่เดินทางมาทางลัดจนสำเร็จและเกิดความคำใจผิดว่าตัวเองสำเร็จจนทำให้ทุ่มเททุกอย่าง
527