ความรู้ ในรามคำแหง

หมวดหมู่

ใน

จาก

ปี 1 เทอม 1 ศึกษาศาสตร์ ม.ราม เรียนอะไรบ้าง?...พร้อมเปิดเกรด

ปี 1 เทอม 1 ศึกษาศาสตร์ ม.ราม เรียนอะไรบ้าง?...พร้อมเปิดเกรด

สวัสดีครับทุกคน ตอนนี้เราก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ ม.ราม นั่นเอง ... วันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการเรียนเทอมแรกของเราเอง ซึ่งคณะที่เราศึกษาอยู่คือคณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน เอกคณิ
3.5k