ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

กราบขอพร "หลวงพ่อโบสถ์น้อย" วัดอมรินทรารามวรวิหาร

กราบขอพร "หลวงพ่อโบสถ์น้อย" วัดอมรินทรารามวรวิหาร

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” ทักทายวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันนี้หนุ่ม-สุทนพาไปกราบขอพร "หลวงพ่อโบสถ์น้อย" วัดอมรินทรารามวรวิหาร  พระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย ก