ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สภ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สภ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ภาพปกจากผู้เขียน สวัสดีครับคุณผู้อ่าน วันนี้ผู้เขียนจะมาพูดถึงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการนี้ได้จัดทำขึ้นโดย ตำรวจสภ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้จัดขึ้นเพ