ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตั้งจุดตรวจ โรคโควิด19

แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตั้งจุดตรวจ โรคโควิด19

ภาพปกจากผู้เขียน สวัสดีครับคุณผู้อ่าน วันนี้ผู้เขียนจะมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทางหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ไม่ว่าจะเป็นหน่วย