กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

ชัยนาท ฮอร์นบิล นักสู้ลูกหนังแห่งภูธร

ชัยนาท ฮอร์นบิล นักสู้ลูกหนังแห่งภูธร

เป็นการยากที่จะกล่าวถึงจังหวัดภาคกลางตอนบนว่ามีอะไรโดดเด่นและน่าท่องเที่ยว ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใจกลาง และมีระบบเศรษฐกิจที่เป็นการเกษตรเป็นหลัก จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมของนักท่องเท