ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

🚎จุดพักรถริมทาง "🏠คลาสสิคคาร์ คาราวาน ☕คาเฟ่" จังหวัดชัยนาท ที่พักและอาหาร ริมทางหลวงสายเอเชีย

🚎จุดพักรถริมทาง "🏠คลาสสิคคาร์ คาราวาน ☕คาเฟ่" จังหวัดชัยนาท ที่พักและอาหาร ริมทางหลวงสายเอเชีย

คลาสสิคคาร์ คาราวาน (Classiccar Caravan) ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เปิดบริการทุกวัน มีทั้งที่พักและอาหาร เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจระหว่างเดินทาง แผนที่นำทาง : Click