ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ยุค 90....อบอุ่นเสมอ

ยุค 90....อบอุ่นเสมอ

ปัจจุบันเราก็มักจะได้ยินคำว่ายุค 90 อยู่บ่อยๆ ผ่านสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะนักร้องเพลงยุค 90 หรือเพลงยุค 90 ที่มีความไพเราะหรือมีเสน่ห์เฉพาะตัว หลายๆ คนก็บอกว่าเพราะเป็นช่วงก่อนเปลี่ยนผ่านคาบเกี่ยวกับยุคปั