ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

อย่าขวางทางน้ำ...อย่าล้ำทางไหล

อย่าขวางทางน้ำ...อย่าล้ำทางไหล

มีคำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่อย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตที่ต้องอิงอาศัยธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับสายน้ำ คือ "การไปกั้นหรือขวางสายน้ำ" เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้สายน้ำเปลี่ยนทิศได้ ไม่เหมือนสายน้ำที่เปลี่ยนทิศเ
115