บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

ผิดหวัง...ช่วงโควิด

ผิดหวัง...ช่วงโควิด

I CAN DO IT  ไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากเรื่องอะไรก็ตามในเวลานี้ เรื่องงานก็ดี เรื่องความรักก็ดี หรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่พังไม่เป็นท่าก็ตาม คุณต้องขอบคุณสิ่งเหล่านั้น  มาพูดกันในเรื่องของความรัก