ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

หนวดหมีพาเที่ยว | EP.1 : รีวิวการขอใบรับรองแพทย์ ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด (Gender Identity Disorder) สำหรับการเกณฑ์ทหาร

หนวดหมีพาเที่ยว | EP.1 : รีวิวการขอใบรับรองแพทย์ ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด (Gender Identity Disorder) สำหรับการเกณฑ์ทหาร

เป็นธรรมดาของทุกๆ ปี ที่เหล่าชายไทยจะต้องได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการเมื่ออายุครบ 21 ปี การตรวจเลือกนี้จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของแต่ละปี ซึ่งในปี 2565 นี้ ก
6.2k