ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตำรวจท่องเที่ยวจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ตำรวจท่องเที่ยวจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ที่สนามกีฬาพระราเมศวร ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือ