สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

▶️คลิป : เต้นรำตามเพลงออกกำลังกายประจำวัน 13 กพ 2565 No.2

▶️คลิป : เต้นรำตามเพลงออกกำลังกายประจำวัน 13 กพ 2565 No.2

ชมรมไทยลาวคั่งนครปฐม จัดตั้งทีมเต้นรำตามเพลง หัวหน้าทีม คือ คุณพิมพ์พิมุกต์ มีศรี (ครูทัศนีย์) ได้นำสมาชิกออกกำลังกายเต้นรำตามเพลง มีวัตถุประสงค์ หลัก 3 ประการ คือ 1.เพื่อออกกำลังกาย เสริมสร้างให้มีสุ