สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ทดสอบไอคิวเด็กวัยเรียน ที่ คลินิกเด็กและวัยรุ่น สถาบันเด็กมหิดล ศาลายา

ทดสอบไอคิวเด็กวัยเรียน ที่ คลินิกเด็กและวัยรุ่น สถาบันเด็กมหิดล ศาลายา

การเรียนการสอนของเด็กในยุคสมัยใหม่ ครอบครัวมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กโฮมสคูล โรงเรียนเน้นวิชาการ โรงเรียนทางเลือก หรือโรงเรียนแนวบูรณาการ ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละครอบครั
1.7k