ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กราบพระเกจิอาจารย์ดัง อำเภอสามพราน จ.นครปฐม

เส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กราบพระเกจิอาจารย์ดัง อำเภอสามพราน จ.นครปฐม

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” สบาย ๆ เช้าวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 หนุ่ม-สุทน ขอนำเสนอเรื่องราว เส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กราบพระเกจิอาจารย์ดัง ในเขตอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม