ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ที่เที่ยวปิดเทอม พาลูกเที่ยว ใกล้กรุงเทพฯ ฟาร์มจระเข้สามพราน

ที่เที่ยวปิดเทอม พาลูกเที่ยว ใกล้กรุงเทพฯ ฟาร์มจระเข้สามพราน

JDI
| 2 min read
"ลานแสดงช้างและฟาร์มจรเข้สามพราน" หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าฟาร์มจระเข้สามพรานนั้น เป็นสวนสัตว์บนพื้นที่ขนาด 130 ไร่ จุดขายของที่นี่แน่นอนว่าต้องเป็นจระเข้และช้าง บรรยากาศในปัจจุบันของฟาร์มจระเข้สามพราน
112