อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ท้องฟ้าของฉัน

ท้องฟ้าของฉัน

ท้องฟ้ารูปนี้เป็นรูปที่ฉันถ่ายเอง ฉันมองว่าเวลามองแล้วมีความสงบ ความเงียบ และสนุกไปในตัว เพราะฉันชอบมองท้องฟ้าแล้วรู้สึกผ่อนคลาย เช่นเดียวกับทุกคนที่มีสิ่งที่ชอบที่แตกต่างกันไป เวลาเรามองหรือเราได้สัม