ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

พาสาน สัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา

พาสาน สัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา

อาคาร “พาสาน” เป็นผลงานที่ชนะเลิศในโครงการประกวดแบบสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเป็นผลงานของกลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ในชื่อ “Fars Studio” สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นนี้มีลักษณะที่โดดเด่น เป็นที่จดจำได้ง่าย แ