ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

5 ข้อ สำหรับชีวิตแบบ new normal ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลเชื้อโรค

5 ข้อ สำหรับชีวิตแบบ new normal ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลเชื้อโรค

ใช้ชีวิตแบบ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคไวรัส Covid-19 หากเราอย่างใช้ชีวิตแบบปลอดภัย ก็อย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันนะคะ ถึงแม้ช่วงนี้จะคลายมาตรการบ้างแล้ว แต่เพื่อความปลอดภ