อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตลาดน้ำกวางโจว ปี 2022 ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ จังหวัดเพชรบุรี

ตลาดน้ำกวางโจว ปี 2022 ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ จังหวัดเพชรบุรี

ตลาดน้ำกวางโจว หรือ ตลาดน้ำกลางป่าบนน้ำตกกวางโจว อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เป็นตลาดเล็กๆที่ตั้งขึ้นกลางป่า ซึ่งจะสร้างความเย็นสบาย ร่มรื่น เหมาะแก่การพาครอบครัวหรือเพื่อนๆไปพักผ่อน รับประทานอาหารได้เ