ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

 วัดพระงาม ประตูแห่งกาลเวลา อยุธยา

วัดพระงาม ประตูแห่งกาลเวลา อยุธยา

หลายอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ ไม่มีเวลาออกจากบ้านไปพักผ่อนต่างจังหวัด ด้วยความบังเอิญผสานความเบื่อหรืออะไรไม่อาจทราบได้ ผมกับแฟนตัดสินใจออกเดินทางมาต่างจังหวัด ทั้งๆที่ไม่ได้มีการเตรียมตัว เราจัดแจงยกเสื้อผ