ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

สถิติน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการ

สถิติน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการ

สนามบินสุวรรณภูมิ โรงงาน รถไฟฟ้า ? ท่านนึกถึงอะไรอีก เมื่อพูดถึงจังหวัดสมุทรปราการ เสาไฟกินรี สารเคมีระเบิด ? พอ ๆ หยุดอยู่เท่านั้นแหล่ะ นั่นไม่ใช่สมุทรปราการที่ชาวสมุทรปราการอยากให้คนทั้งประเทศรู้จัก
220