ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ไปตามแรงบันดาลใจ

ไปตามแรงบันดาลใจ

ฉันก้าวเดินขึ้นตึกมหา’ลัย เพื่อเข้าเรียนต่อในคาบแรกวิชาเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ฯ อีกไม่กี่เดือนแล้วซินะ ฉันก็จะสำเร็จการศึกษาในระด
183