ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

อธิบาย+รีวิวเกมส์ Farming Simulator 16

อธิบาย+รีวิวเกมส์ Farming Simulator 16

เกี่ยวกับเกมส์นี้  ดูแลบริหารจัดการฟาร์มของคุณเอง รถเก็บเกี่ยวและรถไถ่ที่จะช่วยทุ่นแรงในการทำฟาร์ม การเติบโตของพืชผลสมจริง ราคาพืชผลทางการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง การซื้อที่ดินแปลงเพาะปลูกเพื่อขยาย
277