ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

กระจกหลายมุม

กระจกหลายมุม

หลายๆคนคงนึกสงสัยว่าเรื่องราว "กระจกหลายมุม" จะสื่อถึงอะไร แน่นอนว่าแต่ละคนคงตีความหมายไว้ในใจอยู่แล้ว  ซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะเข้าใจไปในทิศทางไหน เรื่องราวของกระจกหลายมุมของผม คือเรื่องราวของคนต่างความ