ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

กลไกตลาดกับสถานการณ์โควิด

กลไกตลาดกับสถานการณ์โควิด

"กลไกตลาด...หลักที่ทันสมัย" จากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส-19 ระบาด และทำให้ประเทศหยุดชะงัก รัฐบาลพยายามควบคุมสถานการณ์การระบาด ด้วยการประกาศปิดร้านเหล้า ร้านผับ ร้านบาร์ ปิดกิจการหลายๆภาคส่วน โดยเฉพาะอย่าง