สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ลดอาการปวดประจำเดือนด้วยกล้วยหอม

ลดอาการปวดประจำเดือนด้วยกล้วยหอม

ปัญหาของผู้หญิงทุกเดือนๆก็คงไม่พ้นเรื่องของการมีประจำเดือน คงจะมีน้อยคนมากที่จะไม่เคยพบปัญหานี้ แต่สำหรับผู้เขียนซึ่งน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ก็จะพบกับปัญหาการมีประจำเดือนเป็นอย่างมาก เพราะเวลาเริ่มใกล้มีปร